Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Alameda Research gánh lỗ 1 tỷ USD vì một khách hàng của FTX

Alameda Research đã gánh chịu khoản lỗ lên đến 1 tỷ USD sau khi một khách hàng giao dịch đòn bẩy trên sàn FTX năm 2021, theo Financial Times.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Dec 03 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media