Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

StarkNet triển khai tổ chức quản trị StarkNet Foundation

StarkNet Foundation là tổ chức cộng đồng giúp hỗ trợ phát triển các dự án trên Layer2 StarkNet.
Avatar
immihu.web3
Published Nov 10 2022
Updated Nov 11 2022
1 min read
thumbnail

StarkNet Foundation là tổ chức cộng đồng giúp hỗ trợ phát triển các dự án trên Layer 2 StarkNet.

Theo thông báo chính thức từ StarkWare, StarkNet Foundation đã được triển khai. Đây là một bước quan trọng để tiến tới trao quyền quản trị cho cộng đồng.

Nền tảng sẽ nhận 50.1% tổng cun STARK, token của StarkNet. Lượng token này sẽ được dùng cho công việc duy trì và bảo mật mạng lưới StarkNet, thúc đẩy phát triển mạng lưới và khuyến khích các nhà phát triển.

Như MarginATM đã đưa tin (tại đây), Ben-Sassan, chủ tịch StarkWare cho biết sẽ phát hành token vào tháng 10. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn chưa triển khai token của mình.

Hội đồng quản trị của StarkNet Foundation bao gồm 7 thành viên ban đầu trong đó bao gồm Uri Kolodny, CEO và Co-founder của StarkWare. Hội đồng sẽ đưa ra các quyết định cho Foundation trong thời gian đầu thông qua hình thức biểu quyết.

StarkWare là công ty phát triển giải pháp mở rộng của blockchain thông qua công nghệ STARK. StarkNet và StarkEx là giải pháp Layer 2 Zk rollup cho Ethereum mà StarkWare đang xây dựng.

Đọc thêm: CEO FTX âm thầm gửi 4 tỷ USD của người dùng hỗ trợ Alameda Research.

RELEVANT SERIES