Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

STEPN phủ nhận cắt giảm hàng trăm nhân sự do tình hình khó khăn

Theo tờ South China Morning Post, STEPN đã cắt giảm hơn 100 nhân viên hợp đồng, bao gồm người kiểm duyệt cộng đồng, đại sứ và nhiều vị trí khác. Thông tin này nhanh chóng bị STEPN bác bỏ.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Oct 13 2022
Updated Oct 13 2022
4 min read
Amber media

Related Posts