Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sui Foundation cho phép cộng đồng mua token từ sớm?

Ngày 8/12, Sui Foundation thông báo tổ chức SUI token Community Access Program. Chương trình này sẽ cho phép người dùng mua token SUI trong giai đoạn đầu.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Dec 08 2022
Updated Apr 21 2024
sui foundation airdrop

Ngày 8/12, Sui Foundation thông báo tổ chức SUI token Community Access Program. Chương trình này sẽ cho phép người dùng mua token SUI trong giai đoạn đầu.  

Theo dự án, SUI token cung cấp nguồn thanh khoản và quyền quản trị cho cộng đồng trong tương lai. Hiện các nhà phát triển mong muốn sở hữu token này để tham gia vào các hoạt động on-chain sau khi ra mắt mainnet. Vì vậy, Sui Foundation có kế hoạch phân phối rộng rãi SUI cho nhiều đối tượng người dùng.

Trên cơ sở đó, Sui Foundation đang triển khai chương trình SUI token Community Access. Điều này cho phép các thành viên trong cộng đồng có thể mua token SUI từ giai đoạn đầu.

Ngoài ra, dự án cho biết phân quyền và xây dựng cộng đồng là những yếu tố cốt lõi trong sứ mệnh của Sui Foundation. Thông qua việc phân bổ rộng rãi token SUI cho nhiều đối tượng người dùng, chương trình SUI token Community Access sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phân cấp và đa dạng hóa người tham gia vào hệ sinh thái Sui blockchain.

Mục tiêu chính của chương trình này bao gồm:

advertising
Tối đa hóa phạm vi địa lý: cộng đồng Sui hiện có mặt trên toàn cầu. Vì vậy, việc phân bổ token một cách rộng rãi là điều cần thiết.
Trao quyền cho những người tham gia vào hệ sinh thái: Phân bổ token SUI cho những người đã đóng góp và ủng hộ dự án từ sớm.

Trước đó, ngày 18/11, Sui Network đã thông báo bắt đầu triển khai Testnet Wave 1 trên mạng lưới. Theo đó, việc ra mắt mainnet được kỳ vọng sẽ sớm diễn ra trong vài tháng tới cùng với sự kiện phát hành token của dự án.