Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Các tổ chức đang trở thành tác nhân làm giảm giá Bitcoin?

Có thể nói các nhà đầu tư tổ chức của BTC, họ dường như là một phần tác nhân cho sự điều chỉnh của Bitcoin trong tuần qua.
Amber avatar
alice
Published Jun 07 2021
Updated Jul 23 2022
5 min read
Amber media

Related Posts