Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Cộng đồng tái đề xuất OP_CAT để đưa hợp đồng thông minh lên Bitcoin

OP_CAT, phần mềm bị loại bỏ khỏi Bitcoin vào năm 2010 bởi Satoshi Nakamoto do lo ngại an ninh, gần đây đã được đề xuất tái tích hợp sau 14 năm. Nguyên nhân ban đầu để loại bỏ OP_CAT là để ngăn ngừa các vấn đề bảo mật có thể phát sinh.
Amber avatar
Hunt
4 min read
Published Apr 25 2024
Updated Apr 25 2024
tái đề xuất op cat

Đề xuất OP_CAT nhằm mang tính năng hợp đồng thông minh tương tự như Ethereum lên Bitcoin cuối cùng đã được cấp "số BIP" là 347. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc triển khai bản nâng cấp phần mềm đã được đề xuất từ lâu.

Lưu ý, việc cấp mã BIP chỉ làm cho các nhà phát triển có thể dễ dàng gọi tên và thảo luận về bản nâng cấp OP_CAT, hiện tại vẫn chưa có thông tin về việc bản nâng cấp có được thông qua hay không.

Việc nhận được số BIP không có nghĩa là có sự đồng thuận nào từ phía cộng đồng. Điều đó chỉ làm cho việc thảo luận và viết phần mềm xung quanh đề xuất dễ dàng hơn vì đề xuất giờ đây có một số nhận dạng duy nhất mà mọi người đều đồng ý.
Ethan Heilman, một trong những đồng tác giả của đề xuất OP_CAT

Nói cách khác, việc được gán số BIP 347 có nghĩa là cuộc tranh luận về đề xuất gây tranh cãi này cuối cùng có thể bắt đầu nghiêm túc.

Một bên là những người muốn giữ mạng Bitcoin chỉ đơn thuần cho các giao dịch tiền tệ, bên kia là những người muốn xây dựng những thứ mới trên chuỗi, trong đó những người ủng hộ OP_CAT chỉ là một phần nhỏ.

OP_CAT đã có lịch sử lâu đời trong hệ sinh thái Bitcoin. Ban đầu, OP_CAT là một trong những *op_code đầu tiên, chính Satoshi Nakamoto đã loại bỏ chức năng này vào năm 2010, do việc OP_CAT sử dụng bộ nhớ quá mức và có khả năng tạo ra các lỗ hổng.

*op_code là những mã lệnh đặc biệt dùng trong script của Bitcoin để xác định các thao tác xử lý trong giao dịch. Các op_code này giống như lệnh trong ngôn ngữ lập trình, giúp xác minh và thực thi các điều kiện cần thiết để một giao dịch được coi là hợp lệ. Chẳng hạn, có op_code để kiểm tra chữ ký, để sao chép dữ liệu, hoặc để so sánh các giá trị.

advertising

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự bùng nổ của Ordinals đã khơi dậy lại mong muốn của các nhà phát triển muốn xây dựng trên blockchain Bitcoin. Những người ủng hộ đã đề xuất lại OP_CAT như bước đầu trong hành trình xây dựng các ứng dụng trên Bitcoin. Các đề xuất khác bao gồm các giải pháp mở rộng như Stacks và Ark của nhà phát triển Jeremy Rubin.

bộ sưu tập quantum cat
Bộ sưu tập “Quantum Cat” được tạo ra để ủng hộ việc OP_CAT được thông qua

Heilman và Sabouri bắt đầu nghiên cứu việc đưa lại OP_CAT vào Bitcoin vào năm 2022, và đề xuất lần đầu tiên triển khai nó vào năm 2023 thông qua một cập nhật mềm (soft fork) để không làm thay đổi blockchain hiện tại.

OP_CAT là ý tưởng tái định nghĩa và mở rộng một mã lệnh đã có tên là "OP_SUCCESS126". Điều này giúp thêm chức năng mới mà không cần phải tách chuỗi Bitcoin thành hai.

Nếu đề xuất OP_CAT được chấp nhận, nó sẽ mở ra khả năng xây dựng các ứng dụng phức tạp hơn và có thể cài đặt cơ chế đa chữ ký (multi-sig) trên mạng Bitcoin.

OP_CAT hoạt động bằng cách cho phép thiết lập các "giao ước", tức là các quy tắc xác định cách thức hoạt động của một giao dịch Bitcoin cụ thể. Điều này giúp người dùng có thể tạo ra các giao dịch với điều kiện và hành vi phức tạp hơn.