Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Terra Classic giảm thuế LUNC còn 0.2% để “cứu” khối lượng giao dịch

Cộng đồng Terra Classic (LUNC) đã thông qua đề xuất mới nhằm giảm thuế LUNC từ 1.2% xuống 0.2% do khối lượng giao dịch giảm mạnh.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 19 2022
Updated Dec 15 2023
Amber media