Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hướng dẫn Testnet Delta Protocol nhận ngay cơ hội Retroactive

Delta Protocol đã thông báo sẽ airdrop NFT cho những ai tham gia testnet của dự án. Vậy làm sao để tham gia? Xem hướng dẫn Testnet Delta Protocol tại đây.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jan 17 2022
Updated Dec 25 2023
5 min read
Amber media

Related Posts