Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thảm họa FTX sắp được dựng thành phim?

Trước đó có thông tin Michael Lewis, tác giả bom tấn The Big Short (Bán Khống) đã gặp Sam Bankman-Fried.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Dec 28 2022
Updated Dec 14 2023
Amber media