Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thị trường crypto đã kết thúc quá trình phục hồi?

Sáng ngày 21/7, thị trường crypto giảm trở lại sau hơn 1 tuần tăng giá. Điều này làm dấy lên lo ngại Bitcoin lẫn Altcoin đã kết thúc quá trình phục hồi.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Jul 21 2022
Updated Jan 12 2024
Amber media