Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thị trường crypto giảm đến bao giờ? Làm sao biết đâu là đáy?

Trong bối cảnh crypto winter đang diễn ra, việc Bitcoin và hàng loạt altcoin liên tục biến động khó lường có thể khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang lo sợ.
Amber avatar
quynhnguyen
8 min read
Published Jun 18 2022
Updated Jan 12 2024
Amber media