Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Các thượng nghị sĩ Mỹ thúc đẩy dự luật miễn thuế giao dịch crypto

Các thượng nghị sĩ Mỹ mới đây đã thúc đẩy đề xuất dự luật miễn thuế cho người dùng trong quá trình giao dịch crypto.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Jul 26 2022
Updated Jan 11 2024
Amber media