thumbnail

Ethereum Shanghai sẽ là bản nâng cấp quan trọng nhất sau The Merge khi nhiều tính năng được đề xuất. Quan trọng nhất chính là tính năng mở khoá ETH được stake trên Ethereum 2.0. 

Trong sự kiện Ethereum Core Devs Meeting 150, nhà phát triển Ethereum đã thảo luận về tình hình mạng lưới testnet hiện tại của Ethereum và tính năng sắp tới cho bản nâng cấp Shanghai. 

Về tình hình các mạng lưới testnet, Goerli là mạng testnet duy nhất cho phép người dùng staking. Tuy nhiên, người dùng rất khó để lấy token testnet GoETH. Ngoài ra, các nhà phát triển cũng dự định ngừng testnet Ropsten trong thời gian sắp tới.

Buổi họp còn bàn về các EIP (Ethereum Improvement Proposal) hay đề suất cải thiện Ethereum. Theo đó, nhà phát triển đã đề cấp đến bốn đề xuất cho Ethereum Shanghai sắp tới.

Quan trọng nhất chính là đề xuất EIP-4895 nhằm triển khai qui trình rút ETH sau khi staking trên Beacon Chain. Đến thời điểm hiện tại, số Ethereum được stake và khoá trên Ethereum 2.0 đã lên tới 15 triệu ETH (tương đương 18 tỷ USD). 

coin98
Số lượng Ethereum được stake. Nguồn: Dune Analytics.

Ngoài ra, EIP-4844 cũng được mọi người quan tâm. EIP-4844 hay còn gọi là nâng cấp Protodanksharding. Với bản nâng cấp này, phí gas trên các mạng lưới Rollups như Arbitrum hay Optimism sẽ giảm đáng kể. 

Tuy nhiên, đa số các thành viên phát triển Ethereum đều ưu tiên tính năng rút ETH và đồng ý sẽ triển khai sớm nhất vào tháng 3/2022. Trong khi EIP-4844 vẫn đang được thảo luận có nên tích hợp trong Ethereum Shanghai hay không. 

Buổi họp cuối cùng trước thềm Ethereum Shanghai sẽ diễn ra vào 8/12 và bản nâng cấp sẽ diễn ra vào đầu năm 2023. 

Đọc thêm: Ethereum bổ sung tám đề xuất cho Ethereum Shanghai.

0
0
icon0
iconicon