Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum bổ sung tám đề xuất cho bản nâng cấp tiếp theo sau The Merge

Ngày 24/11, các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đã đưa ra tám đề xuất cải tiến Ethereum (Ethereum Improvement Proposals - EIP) trong bản nâng cấp Shanghai. Đây là nâng cấp tiếp theo của blockchain này sau The Merge.
Published Nov 25 2022
Updated Nov 26 2022
3 min read
Amber media

Related Posts