Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tính năng rút ETH sẽ triển khai vào tháng ba

Ethereum Shanghai sẽ là bản nâng cấp quan trọng nhất sau The Merge khi nhiều tính năng được đề xuất. Quan trọng nhất chính là tính năng mở khoá ETH được stake trên Ethereum 2.0. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Nov 30 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media