Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Top 10 thương vụ gọi vốn crypto lớn nhất nửa đầu năm 2021

Đâu là 10 dự án gọi vốn lớn nhất của thị trường Crypto trong nửa đầu năm 2021, thời điểm được xem là “hype” nhất của thị trường?
Amber avatar
alice
Published Jul 02 2021
Updated Jul 14 2022
14 min read
Amber media

Related Posts