Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Top 5 dự án bị định giá thấp - Tiềm năng năm 2022

Cùng mình phân tích về 5 dự án đang bị định giá thấp thông qua chỉ số P/E dưới góc nhìn của Jack Niewold - Founder của Crypto Pragmatist nhé!
Published Feb 20 2022
Updated Jul 25 2022
13 min read
Amber media

Related Posts