Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Trung Quốc “soán ngôi” trung tâm khai thác Bitcoin lớn thứ 2 thế giới

Trung Quốc trở lại là trung tâm khai thác Bitcoin lớn thứ 2 thế giới bất chấp mọi lệnh cấm liên quan đến crypto vào năm ngoái, hiện chiếm 21% tổng hashrate Bitcoin.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published May 16 2022
Updated Nov 14 2023
Amber media