Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

TVL của EigenLayer vượt 15 tỷ USD sau khi triển khai AVS

TVL của EigenLayer, giao thức restaking trên Ethereum đã vượt mốc 15 tỷ USD, sau khi cho phép các AVS (actively validated service) được triển khai online và mở lại pool restaking LST trên nền tảng.
Amber avatar
Michael
2 min read
Published Apr 23 2024
Updated Apr 23 2024
tvl eigenlayer 15 tỷ usd

Ngày 23/04, tổng giá trị bị khóa (TVL) trên giao thức restaking EigenLayer đã vượt mốc 15 tỷ USD.

Sự tăng trưởng này có thể được giải thích bởi việc dự án chính thức triển khai các AVS (actively validated service) vào ngày 09/04, sau đó mở lại các pool restaking LST trên nền tảng và gỡ bỏ giới hạn TVL cho các pool này vào ngày 17/04.

EigenLayer là nền tảng restaking trên Ethereum, cho phép người dùng tái sử dụng các ETH và liquid staking token của ETH để cung cấp bảo mật cho các giao thức khác. Ngày 09/04, EigenLayer và EigenDA chính thức khởi chạy trên Ethereum mainnet, đồng thời triển khai online các AVS.

Mới đây, dự án đã cập nhật thêm một số tính năng, nổi bật nhất là việc giảm giới hạn giá trị stake tối thiểu cho các nhà vận hành (operator) trên EigenDA, từ 320 ETH xuống 96 ETH.

total value lock của eigenlayer
Total value locked (TVL) của dự án Eigenlayer. Nguồn: Theblock.
advertising

Bên cạnh đó, EigenLayer cũng tung ra sáu AVS mới với nhiều chức năng để giải quyết các nhu cầu khác nhau trong hệ sinh thái Ethereum. Các AVS này bao gồm AltLayer, Brevis, Eoracle, Lagrange, WitnessChain và Xterio.

Sau khi tạo ra tiếng vang đáng kể trước khi ra mắt, EigenLayer đã thu hút sự tham gia của các dịch vụ đám mây từ những tên tuổi nổi tiếng như Google, Coinbase, HashKey dưới vai trò là người vận hành (operator) giao thức dự án.

EigenLayer làm tăng tính phổ biến của ETH như tài sản thế chấp cho tính bảo mật kinh tế. Càng có nhiều ETH làm tài sản thế chấp thì càng có nhiều động lực để đặt ETH làm tài sản rủi ro.
Sreeram Kannan, Nhà sáng lập EigenLayer.