thumbnail

Tổng giá trị tài sản khóa (TVL) trên mạng lưới Oasis, blockchain layer 1 hỗ trợ quyền riêng tư trong vũ trụ Cosmos đã giảm 46% trong 24 giờ qua. Điều này xảy ra do hai đồng stablecoin lớn trên hệ sinh thái là USDC và USDT đã mất peg (neo giá 1 USD). 

Vào hôm qua ngày 7/6, USDT và USDC trên Oasis bắt đầu de-peg (mất neo giá 1 USD) và rơi xuống mức thấp nhất 0.12 USD. USDC đã hồi phục ngay sau đó về mức 0.98 USD nhưng USDT chỉ tăng trở lại 0.51 USD.

TVL của hệ sinh thái thuộc Cosmos đã chứng kiến sự tụt dốc 68% bắt đầu từ 210 triệu USD (ngày 4/6). Hiện tại tổng giá trị khóa trên blockchain này đang ở mức thấp nhất 67.21 triệu USD trong 4 tháng qua (Theo Defillama). 

TVL trên Oasis Network (Nguồn: Delphi Digital)

Nhiều bằng chứng chỉ ra rằng nguyên nhân của sự kiện mất giá trị của stablecoin là do EVOBridge, cầu duy nhất người dùng có thể sử dụng để chuyển USDT sang Oasis Network. EVODefi bridge đã đúc các đồng stablecoin trên Oasis nhưng lại không dựa trên các tài sản thế chấp ở các chain ban đầu.

Một bản báo cáo cho thấy giao thức này đã mint 83 triệu USDT và 33 triệu USDC trên Oasis. Tuy nhiên các token được lock trong hợp đồng thông minh trên các chuỗi khác như Arbitrum, Avalanche, BSC, Polygon, Fantom, Heco, Ethereum, Cronos, Gnosis, Optimism, OKEX, Harmony, Moonriver là 10.6 triệu USDT và 10.2 triệu USDC. 

Bằng chứng về việc không có tài sản đảm bảo (Nguồn: hackmd.io)

Từ đó cho thấy vẫn còn 72 triệu USDT và 23 triệu USDC chưa được đảm bảo. Hiện tại, bên phí EVODefi vẫn từ chối đưa ra các bằng chứng về sự chênh lệch này. Tài khoản Twitter diện cho ứng dụng cũng khẳng định không có bất kỳ sai phạm trong việc này. Ngoài ra, dự án còn ban những ai hỏi về vấn đề này trong kênh của họ. 

Mặc dù trước đó Oasis Foundation và BNB Chain đã cảnh báo mọi người về việc sử dụng giao thức này.

Oasis là network blockchain phi tập trung Layer 1 proof of stake, cung cấp bảo mật, riêng tư và có khả năng mở rộng cao cho phép người dùng sở hữu và quản lý dữ liệu của họ đồng thời khai thác các tiềm năng lợi ích của dữ liệu.

0
0
icon0
iconicon