Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Twitter sắp có thêm tích vàng và xám

Sau tranh cãi về tích xanh, Elon Musk tiếp tục giới thiệu thêm tích vàng và xám dành cho người dùng. 
Amber avatar
uyntran.web3
Published Nov 25 2022
Updated Dec 21 2023
3 min read
Amber media

Related Posts