Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Twitter năn nỉ nhân viên bị sa thải quay lại làm việc

Vài ngày sau khi sa thải hàng nghìn nhân sự, công ty nói với nhiều người thông báo trước đó chỉ là nhầm lẫn, theo Bloomberg.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Nov 07 2022
Updated Dec 21 2023
Amber media