Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tỷ lệ chấp nhận Bitcoin có thể đạt 10% vào năm 2030

Bitcoin sẽ được hưởng lợi từ “hiệu ứng mạng”. Qua đó, việc áp dụng Bitcoin có thể xảy ra nhanh hơn so các công nghệ đột phá trong quá khứ.
Amber avatar
kaylin
Published Jun 09 2022
Updated Nov 14 2023
4 min read
Amber media

Related Posts