Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin “hụt hơi” giảm 2,000 giá trong thời gian ngắn

Bitcoin giảm gần 2,000 giá trong 3h. FED đang nỗ lực rút thanh khoản trên thị trường bằng cách nâng lãi suất để giảm lạm phát và tăng tốc độ thu tiền về.
Amber avatar
kaylin
Published Jun 06 2022
Updated Nov 14 2023
5 min read
Amber media

Related Posts