Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ukraine bán CryptoPunks NFT quyên góp với giá 90 ETH

Thứ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine - Alex Bornyakov đã thông báo về việc bán CryptoPunks NFT với giá 90 ETH.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Jun 21 2022
Updated Nov 20 2023
2 min read
Amber media

Related Posts