Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Uniswap bị hack 4.7 triệu USD?

Vào hôm nay ngày 12/7, nhiều nguồn tin trong đó có CZ đã chia sẻ về một vụ hack trên sàn giao dịch phi tập trung Uniswap gây thiệt hại 4.7 triệu USD.
Amber avatar
immihu.web3
3 min read
Published Jul 12 2022
Updated Jan 04 2024
Amber media