Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ví Bitcoin “ngủ yên” 8 năm hoạt động lại, El Salvador gom thêm 21 BTC

Bitcoin bắt đầu phục hồi trở lại, ví các voi ẩn danh ngủ yên 8 năm qua bất ngờ hoạt động trở lại sau một thời gian dài.
Amber avatar
quynhnguyen
5 min read
Published Dec 21 2021
Updated Nov 13 2023
Amber media