Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik Buterin: Layer 2 và Sharding, đâu là lựa chọn tốt nhất cho Ethereum?

Vitalik Buterin đã chia sẻ về sự tương đồng và khác biệt giữa các giải pháp Layer 2 và sharding trong việc mở rộng Ethereum. Buterin nhấn mạnh rằng Layer 2 và sharding không đối lập mà chúng bổ sung nhau để mở rộng Ethereum.
Amber avatar
Michael
4 min read
Published May 24 2024
Updated May 24 2024
vitalik buterin layer 2 và sharding

Vào ngày 24/05/2024, Vitalik Buterin, cha đẻ của blockchain Ethereum đã cho ra mắt một bài viết phân tích ưu nhược điểm về bảo mật, tốc độ, khó khăn trong việc phối hợp giữa các hệ sinh thái Layer 2 và việc mở rộng quy mô trên Layer 1.

Bài viết thảo luận về những điểm khác biệt và tương đồng giữa các giải pháp Layer 2 và sharding thực thi trong việc mở rộng quy mô blockchain Ethereum. Dưới đây là nội dung chính của bài viết:

Những điểm tương đồng về mặt kỹ thuật

Cả giải pháp Layer 2 và sharding thực thi đều nhằm mục đích tăng khả năng mở rộng của blockchain Ethereum bằng cách xử lý một lượng lớn giao dịch ngoài chuỗi (off-chain) và sử dụng các kỹ thuật như ZK-SNARKs để xác minh tính toán và DAS để đảm bảo tính sẵn có dữ liệu.

Do đó, về mặt kỹ thuật, có thể coi là Ethereum đã tận dụng sharding thông qua các giải pháp Layer 2.

ethereum sharding
Cấu trúc của Ethereum sharding. Nguồn: Criptoinforme

Tính đa dạng của môi trường thực thi

Các giải pháp Layer 2, bao gồm Rollup, Valdium và Plasma, hoạt động như một môi trường thực thi, cung cấp các cách tiếp cận đa dạng vượt ra ngoài máy ảo Ethereum (EVM).

Ví dụ, có các biến thể như Arbitrum Stylus, Fuel và Aztec, mỗi loại đều giới thiệu các tính năng độc đáo như các máy ảo khác nhau hoặc các mô hình lập trình khác nhau.

kiến trúc dựa trên utxo
Kiến trúc dựa trên UTXO. Nguồn: Vitalik Buterin

Sự đánh đổi về bảo mật

Layer 1 của Ethereum cung cấp bảo mật mạnh mẽ nhưng chi phí cao, trong khi các giải pháp Layer 2 cung cấp các mức bảo mật khác nhau với chi phí thấp hơn, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các ứng dụng.

advertising

Tuy nhiên, có những thách thức trong việc chuyển giao tài sản giữa các giải pháp Layer 2 do các mô hình bảo mật khác nhau. Vitalik cũng nói rằng tiêu chuẩn ERC-7683 sẽ là một giải pháp cho vấn đề này.

l2 khác nhau sử dụng khác nhau
Các loại L2 khác nhau cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Nguồn: Vitalik Buterin

Tốc độ và tính phức tạp của giao dịch

Các giải pháp Layer 2 có thể đạt được tốc độ giao dịch nhanh hơn thông qua các cơ chế xác nhận trước, trong khi việc triển khai các tính năng tương tự trực tiếp trên Layer 1 sẽ làm tăng thêm độ phức tạp và rủi ro tập trung hóa tiềm ẩn.

Lợi ích của Layer 2 đối với tổ chức và văn hóa

Các giải pháp Layer 2 khuyến khích sự đổi mới độc lập bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển quyền tự do tạo ra các hệ sinh thái phụ với các tính năng độc đáo trong khi vẫn là một phần của hệ sinh thái Ethereum rộng lớn hơn. Điều này thúc đẩy sự sáng tạo và thử nghiệm đồng thời duy trì hiệu ứng mạng lưới được chia sẻ.

Thách thức của hệ sinh thái tập trung vào Layer 2

Vấn đề giao tiếp và chuyển đổi trên các Layer 2 đã trở thành một thách thức khi Ethereum mở rộng với nhiều giải pháp Layer 2. Các vấn đề bao gồm trao đổi token đa chuỗi, cơ sở hạ tầng xác thực phi tập trung và duy trì trải nghiệm Ethereum thống nhất trên các giải pháp Layer 2 khác nhau.

vitalik buterin
Vitalik Buterin. Nguồn: Techcrunch

Đi đến kết luận, Vitalik đã chia sẻ rằng giải pháp Layer 2 và sharding thực thi không phải là những cách thức đối lập mà chúng sẽ bổ sung cho nhau để tăng khả năng mở rộng cho blockchain Ethereum.

Một hệ sinh thái tập trung vào Layer 2 cung cấp cho Ether tính linh hoạt và đổi mới nhưng cần giải quyết các thách thức về chuyển giao tài sản cross-chain để tận dụng tối đa lợi ích trong việc mở rộng quy mô Ethereum đồng thời bảo vệ các nguyên tắc cốt lõi của nó.