Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik chia sẻ về kế hoạch năm 2023

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum hy vọng đạt được các cột mốc mới trong bản nâng cấp năm 2023.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Jan 02 2023
Updated Dec 11 2023
Amber media