Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik: “Crypto sẽ giống như vàng và chứng khoán”

Trong cuộc phỏng vấn trên Noahpinion ngày 2/9, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum cho rằng crypto sẽ biến động như vàng hoặc thị trường chứng khoán trong tương lai.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Sep 07 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media