Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Vitalik Buterin hoàn thành bản thảo cho đề xuất EIP-7706 mới

Vitalik Buterin đã hoàn thành bản thảo cho đề xuất EIP-7706 giới thiệu một loại gas mới dành riêng cho dữ liệu giao dịch, ngay trước khi diễn ra cuộc họp của Ethereum Foundation (EF) dự kiến thảo luận về EIP-3074.
Avatar
Hunt
Published May 14 2024
Updated May 14 2024
3 min read
vitalik hoàn thành bản thảo eip 7706

Vitalik Buterin vừa hoàn thành bản thảo EIP-7706, đề xuất này sẽ giới thiệu một loại gas mới dành riêng cho dữ liệu giao dịch. Bản thảo này thêm một loại giao dịch mới, cung cấp các mức phí tối đa và phí ưu tiên dưới dạng vector, bao gồm cả phí cho việc thực hiện giao dịch, lưu trữ dữ liệu, và dữ liệu giao dịch.

Ngoài ra theo thông tin đăng tải, EIP-7706 còn điều chỉnh cơ chế phí cơ bản để áp dụng một phương pháp duy nhất cho tất cả các loại phí này, giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa việc tính phí trên mạng lưới Ethereum.

EIP-7706 nhằm mục tiêu giải quyết một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc quản lý và tính phí cho calldata trên mạng lưới Ethereum. Một trong những vấn đề lớn mà EIP-7706 nhắm đến là sự không hiệu quả trong việc quản lý kích thước calldata. 

Hiện tại, kích thước trung bình của một block Ethereum (không bao gồm blobs) là khoảng 100 kB, trong khi kích thước tối đa lý thuyết có thể lên đến 1,875,000 bytes. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn giữa kích thước thực tế và khả năng tối đa, dẫn đến sự lãng phí tài nguyên.

Để giải quyết vấn đề này, EIP-7706 giới thiệu một loại gas riêng biệt cho calldata giao dịch, đồng thời thiết lập một thị trường phí riêng cho calldata. Với việc có một basefee và giới hạn gas riêng cho mỗi block, đề xuất này giúp giảm kích thước tối đa lý thuyết của calldata trong một block, ngăn chặn tình trạng quá tải và tối ưu hóa việc sử dụng không gian lưu trữ trên blockchain. 

vitalik giới thiệu eip 7706
Vitalik thông báo về EIP-7706. Nguồn: X
advertising

Điều này không chỉ làm cho calldata trở nên rẻ hơn trung bình, mà còn tạo ra một môi trường kinh tế hiệu quả hơn cho các nhà phát triển và người dùng.

Điều đáng lưu ý là Vitalik Buterin đã hoàn thành bản thảo EIP-7706 chỉ trong 22 phút, trước khi Vitalik phải tham gia cuộc họp tại Ethereum Foundation, nơi mà các thành viên của dự án sẽ bàn về EIP-3074.

Đề xuất này được giới thiệu ngay sau khi Buterin cùng các đồng tác giả Sam Wilson, Ansgar Dietrichs, và Matt Garnett đề xuất cải tiến cho tính năng Account Abstraction trong EIP-7702.

quy trình eip
Quy trình trước khi EIP được chấp thuận và tích hợp vào Ethereum Mainnet

Nhìn chung, các EIP gần đây của Ethereum Foundation đều tập trung vào việc tăng cường khả năng mở rộng, giảm chi phí giao dịch, và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Những đề xuất này sẽ giúp mạng lưới Ethereum trở nên rẻ hơn và tạo điều kiện cho sự phát triển của các dApp trên hệ sinh thái. Qua đó hướng đến việc thu hút người dùng trở lại Ethereum Mainnet sau sự bùng nổ của blockchain Solana gần đây.

Đọc thêm: Đội ngũ Viction gửi tâm thư tới cộng đồng sau đề xuất Saigon Network Upgrade

RELEVANT SERIES