Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vốn hóa thị trường Crypto đã kích hoạt mô hình Vai đầu vai

Vốn hóa thị trường Crypto cũng đã kích hoạt mô hình Vai đầu vai trên khung Ngày kèm với 1 số dấu hiệu khá xấu trên khung thời gian Tuần.
Amber avatar
Sammie
Published Jan 08 2022
Updated Jul 20 2022
2 min read
Amber media

Related Posts