Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vốn hoá thị trường crypto vượt 1,000 tỷ USD

Đến ngày 19/7, tổng vốn hoá thị trường crypto đã vượt mốc 1,000 tỷ USD. Cả Bitcoin lẫn Altcoin đều di chuyển ở xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Amber avatar
kaylin
7 min read
Published Jul 19 2022
Updated Jan 12 2024
Amber media