Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thêm một sàn giao dịch chuẩn bị nộp hồ sơ phá sản vì bear market

Sàn giao dịch crypto tại Thái Lan - Zipmex đang chuẩn bị nộp hồ sơ phá sản sau khi thông báo tạm ngưng rút tiền đối với người dùng.
Published Jul 29 2022
Updated Jul 30 2022
3 min read
Amber media

Related Posts