Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

50% tài sản của Galois Capital kẹt lại trên FTX

Galois Capital đã cảnh báo về thảm họa LUNA nhiều tháng trước khi dự án thực sự sụp đổ. Lần này, họ lại không dự đoán được cú sập của FTX.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Nov 12 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media