Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin có thể chạm 21,000 USD trước khi 510 triệu USD quyền chọn hết hạn

Thứ sáu (21/10), 510 triệu USD quyền chọn BTC sẽ hết hạn. Các phân tích từ dữ liệu trên thị trường phái sinh cho thấy quyền chọn bán đang áp đảo quyền chọn mua. Theo đó, Bitcoin có thể chạm 21,000 USD trước ngày đáo hạn hợp đồng quyền chọn.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Oct 19 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media