Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Danh mục đầu tư của a16z giảm 40%, lỗ hàng tỷ USD trong 2022

Andreessen Horowitz (a16z) là quỹ đầu tư tiếp theo chịu thua lỗ trong bối cảnh thị trường crypto suy thoái. Cụ thể, giá trị của quỹ này giảm 40% giá trị trong nửa đầu 2022.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Oct 27 2022
Updated Oct 27 2022
3 min read
Amber media

Related Posts