Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Aligned Layer gọi vốn 20 triệu USD vòng Series A, dẫn đầu bởi Hack VC

Aligned Layer đã huy động được 20 triệu USD ở vòng gọi vốn Series A do Hack VC dẫn đầu. Aligned layer đóng vai trò như một lớp xác minh cho các dApp dựa trên nền tảng zero-knowledge proof.
Amber avatar
Dyan
2 min read
Published Apr 26 2024
Updated Apr 26 2024
aligned layer gọi vốn 20 triệu usd

Aligned Layer đã huy động được 20 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A. Vòng gọi vốn này được dẫn đầu bởi Hack VC cùng sự tham gia của DAO5, Iterative Layer, Nomad Capital và Finality Capital, và một số nhà đầu tư khác. Dự án không tiết lộ định giá sau khi kết thúc vòng gọi vốn.

Aligned Layer là dự án blockchain tập trung vào việc xác thực bằng chứng (proof) được cung cấp bởi các ứng dụng layer 2.

aligned layer gọi vốn series a
Aligned Layer đã hoàn thành gọi vốn vòng Series A với 20 triệu USD. Ảnh: Aligned Layer.

Aligned Layer được thiết kế như một layer phục vụ cho việc xác minh dữ liệu dựa trên công nghệ zero-knowledge proof. Nền tảng Aligned Layer giúp hỗ trợ việc mở rộng của các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum và các mạng lưới khác trong tương lai.

Aligned Layer sẽ là một trong những dịch vụ xác thực hoạt động (AVS - actively validated services) trên giao thức EigenLayer, qua đó được đảm bảo bảo mật từ ETH thông qua cơ chế restaking.

advertising

Mục đích của Aligned Layer nhằm giúp đơn giản hóa và giảm chi phí liên quan đến việc tạo và xác thực bằng chứng (proof), qua đó cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc phát triển sản phẩm mà không cần quan đến việc mở rộng cơ sở hạ tầng. Các bằng chứng sau khi xác thực sẽ được gửi lên blockchain Ethereum và bất kỳ nền tảng data availability (DA) nào khác như Celestia hay EigenDA.

aligned layer là sản phẩm hợp tác
Aligned Layer là sản phẩm hợp tác giữa Yet Another Company và LambdaClass. Nguồn: Aligned Layer.

Phần mềm xác thực của Aligned Layer được phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình Rust và Go. Dự án cũng có kế hoạch cung cấp một bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) để giúp các nhà phát triển xác thực kết quả của các bằng chứng trong bất kỳ smart contract nào.

Theo lộ trình phát triển của Aligned Layer, sắp tới dự án sẽ triển khai trên mạng testnet của EigenLayer trước khi ra mắt phiên bản mainnet.