Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ảnh khiêu dâm bất ngờ xuất hiện trên Magic Eden

Ngày 3/1, một số người dùng marketplace Magic Eden cho hay nền tảng đã hiển thị ảnh khiêu dâm thay vì hình ảnh NFT gốc.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Jan 04 2023
Updated Jan 08 2024
Amber media