Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Arbitrum tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng airdrop

Arbitrum có tín hiệu tăng trưởng tích cực về doanh thu hàng tháng, người dùng hoạt động hàng ngày, hoạt động của các nhà phát triển trên mạng lưới. Động lực thúc đẩy điều này được cho là nhờ làn sóng airdrop diễn ra sôi nổi trong cộng đồng.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Nov 15 2022
Updated Dec 26 2023
Amber media