Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hãng giày ASICS bắt tay Solana, STEPN ra mắt sản phẩm mới

Ngày 4/11, hãng giày Nhật Bản ASICS ra mắt bộ sưu tập giày phiên bản giới hạn ASICS X SOLANA UI Collection. Chủ sở hữu sẽ có cơ hội nhận NFT ASICS x STEPN GT-2000.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Nov 04 2022
Updated Dec 18 2023
Amber media