Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Axie Inifinity đang "hồi sinh"?

Dự án Metaverse Play-to-earn dường như đang trên đà hồi phục với việc khối lượng giao dịch NFT đã tăng 205% trong bảy ngày qua.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jul 11 2022
Updated Oct 19 2022
3 min read
Amber media

Related Posts