Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ban nhạc rock Muse phát hành NFT âm nhạc

Album mới sắp tới của ban nhạc rock Muse sẽ được phát hành dưới dạng NFT phiên bản giới hạn trên nền tảng Serenade do Polygon hỗ trợ.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Aug 01 2022
Updated Nov 22 2023
Amber media