Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tìm hiểu mô hình đồng sở hữu NFT Noun

Giữa một thị trường luôn đề cao tính quý hiếm như NFT, nền tảng Rally đã nảy ra sáng kiến “phân mảnh” các NFT trong bộ sưu tập Nounders Noun để nhiều người có thể cùng sử dụng.
Amber avatar
uyntran.web3
6 min read
Published Aug 23 2022
Updated Nov 22 2023
Amber media