Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Beanstalk “hồi sinh” sau 4 tháng bị hack mất 182 triệu USD

Dự án stablecoin Beanstalk đã thông báo hoạt động trở lại sau 4 tháng kể từ ngày bị tấn công flash loan và thiệt hại 182 triệu USD.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 07 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media