Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nội bộ Wintermute đứng sau vụ hack 160 triệu USD?

Một tuần sau vụ hack Wintermute, một thành viên cộng đồng đặt ra giả thuyết vụ tấn công là do chính nội bộ dự án gây ra.
Amber avatar
uyntran.web3
5 min read
Published Sep 28 2022
Updated Dec 28 2023
Amber media