Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Belarus tịch thu hàng triệu USD crypto

Ủy ban Điều tra Belarus cho biết các quan chức nước này đã thông qua các quy định về tiền điện tử. Nhân viên tư pháp đã tuyên bố rằng các bang đã tịch thu hàng triệu đô tài sản crypto.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published May 29 2022
Updated Jan 15 2024
Amber media