Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance "bắt dip" hơn 100,000 Bitcoin?

Vào thứ 7 ngày 18/6, nhiều thông tin cho biết ví lạnh của sàn giao dịch lớn nhất thế giới đã bắt đáy hơn 100 nghìn BTC (Bitcoin). Tuy nhiên, con số này chỉ thể hiện nhiều người gửi Bitcoin vào Binance hơn.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 20 2022
Updated Nov 14 2023
3 min read
Amber media

Related Posts