Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance bơm thêm 1 tỷ USD vào quỹ bảo hiểm SAFU giữa lúc biến động

Ngày 9/11, sàn giao dịch Binance thông báo nạp thêm 1 tỷ USD vào quỹ bảo hiểm người dùng SAFU của nền tảng này. Khoản tiền này bao gồm 700 triệu USD các token khác nhau và 300 triệu USD Bitcoin.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Nov 09 2022
Updated Nov 10 2022
2 min read
Amber media

Related Posts