thumbnail

Ngày 1/9, BNB Chain công bố danh sách 10 dự án Việt Nam thắng cuộc trong cuộc thi BNB Chain Web3 Stars Accelerator. 

Như MarginATM đã đưa tin (tại đây), BNB Chain thông báo ra mắt chương trình thúc đẩy phát triển các dự án Web3 nổi bật tại Việt Nam, hướng tới hỗ trợ tiếp thị và mở rộng cộng đồng cho những dự án đang trong giai đoạn sơ khai. 

bnb chain web3 stars accelerator timeline
Chương trình BNB Chain Web3 Stars Accelerator

Giai đoạn đăng ký BNB Chain Web3 Accelerator Việt Nam đã kết thúc vào tuần trước. Trong 2 tuần, khoảng 150 dự án đã đăng ký tham gia dự thi. Sau quá trình đánh giá, 10 đội ngũ dự án đã được tuyển chọn.

10 dự án này sẽ tiếp tục tham gia vào tuyển chọn September Star - top các dự án tháng 9 và October Grand Final - chung kết vào tháng 10. 

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng gồm gaming, cơ sở hạ tầng, thường thức và tài chính phi tập trung. Sau đây là danh sách 10 dự án chiến thắng chương trình Web3 Stars Accelerator Vietnam của BNB Chain:

  • Incognito Chain
  • FOTA
  • Planet Sandbox
  • Krystal
  • Roseon World
  • Metastrike
  • Calamus Finance
  • Ancient8
  • Spinel Labs
  • Orochi Network

Ngày 9 tháng 9, một buổi offline sẽ được tổ chức tại Zumwhere, Thành phố Hồ Chí Minh để chào mừng những dự án thắng cuộc và giới thiệu tương lai phát triển.

0
0
icon0
iconicon